Wednesday 03 June 2020

OLASILIK HESABININ GÖSTERDİKLERİ

Kuran’daki 19 mucizesinin büyüklüğünü ve bu mucizenin tesadüfler sonucu oluşamayacağını göstermek için Allah’ın isimlerinin incelenmesi sonucu karşımıza çıkan muhteşem tabloyu, olasılık hesapları çerçevesinde inceleyelim. – Besmele’de geçen 4 kelimenin 19’un katı bir sayı vermesinin olasılığı her bir kelime için 1/19 […]

Continue Reading...
Besmele'de Hiç Tükenmeyen Mucizeler

BESMELE’DE HİÇ TÜKENMEYEN MUCİZELER

Besmele ile ilgili mucizeler araştırdıkça daha da büyümektedir. Besmele 19 harftir. Kuran'daki surelerin en üstüne yazılır ve Kuran'ın değişmediğini, matematiksel kodunu matematiksel mucizesini gösterir. Şimdi de bu tek

Fatiha Suresi

FATİHA SURESİ VE 19

Kuran’ın ilk suresi Fatiha Suresi’dir. Surelerin başındaki Besmele’lerden sadece ve sadece Fatiha Suresi’ndeki Besmele numaralıdır. (27. Sure 30. ayetindeki Besmele’de numaralı ayette geçer, fakat surenin başında değildir.) Bundan

Siz hangi kafanın sahibisiniz

HANGİ KAFANIN SAHİBİSİNİZ?

Unutmayın ki bu olasılık, 19 mucizesinin oluşturduğu tek bir tablonun olasılık hesabıdır. Kuran’daki tüm 19 mucizesinin göstergelerinin olasılık hesabını yaparsak, karşımıza olağanüstü bir sonuç çıkar. Bu olasılık, Dünya’nın

19'la ilgili çözülmesi gereken sorunlar

19’LA İLGİLİ ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR

19’la ilgili mevcut bulgular, 19 mucizesinin büyüklüğünü göstermeye yetmektedir. Fakat 19 koduyla ilgili katedilmesi gereken daha mesafeler vardır. Kanaatimize göre sorun gibi gözüken noktaların üzerine gidildikçe, 19 mucizesinin

Hurufu mukatta

BAŞLANGIÇ HARFLİ SURELER VE 19

Kuran, belli bölümleri başlangıç harfleriyle başlayan, bildiğimiz tek kitaptır. Kuran’ın bazı sureleri "Elif-Lam-Mim" gibi "Kaf" gibi başlangıç harfleriyle başlar ve sonra sure devam eder. Kuran’daki 19 kodu ortaya

Muhteşem tablo

MUHTEŞEM TABLO

Allah’ın isimlerinin tekrar adedini ve matematiksel değerlerini 19 koduna göre incelediğimizde muhteşem bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bu tabloyu keşfetmek ilk olarak Filipinler İslami Araştırmalar Üniversitesi eski rektörü Dr. Cesar

Yasin Suresi

YASİN SURESİ VE 19

Kuran’ın en çok okunan surelerinden biri Yasin Suresi’dir. Yasin suresi "Ye-Sin" başlangıç harfleriyle başlamaktadır. Bu surede geçen "Ye" harfi 237 defa "Sin" harfi 48 defa tekrarlanır. Ortaya çıkan

Besmeledeki kelimelerin geçtiği ayet sayısı

BESMELE’DEKİ KELİMELERİN GEÇTİĞİ AYET SAYISI

"Bismillahirrahmanirrahim"i oluşturan İsim-Allah-Rahman-Rahim kelimelerinin 19 koduyla muhteşem kodlanışlarını inceledik. Bu kelimeler Kuran'ın birçok ayetine dağılmış vaziyettedirler. Bazı ayetlerde birden fazla "Allah" kelimesi, bazı ayetlerde hem "Allah", hem "Rahim"

Meryem suresi

MERYEM SURESİ VE 19

Meryem Suresi 19. suredir ve "Kef-He-Ye-Ayn-Sad" başlangıç harfleriyle başlamaktadır. Sıra numarası özel bir sayı olan bu sure, tek bir ayette en uzun başlangıç harfli kalıba sahip sure olarak