Wednesday 03 June 2020

SÜREKLİ GENİŞLEYEN BİR EVRENDE YAŞIYORUZ

Ve Evren’i (Göğü) kuvvetimizle kurduk, muhakkak ki onu genişletmekteyiz.  (51 : 47) Ayette “Evren, gök” diye çevirdiğimiz kelime Arapça “sema” kelimesidir. Bu kelime aynı Türkçe’deki “gök” kelimesi gibi hem Evren’i, hem Dünya’nın tavanını ifade eder. Yeryüzünün üstünün tümü “sema” diye […]

Continue Reading...

TEK BİR NOKTADAN BAŞLAYAN MACERAMIZ

İnkar edenler Evren (Gökler) ve yer birbirleriyle bitişik iken onları ayırdığımızı, her canlıyı sudan yarattığımızı görmüyorlar mı? Yine de onlar inanmayacaklar mı?(21:30)
Ayetin ifade şeklinden, bu ayette belirtilenlerin

1400 YIL ÖNCE ZAMANIN İZAFİLİĞİ AÇIKLANDI

Gökten yere işleri çekip çevirir. Sonra sizin saymakta olduğunuz bin yıla denk bir günde/dönemde O’na yükselirler. (32:5) Melekler ve Ruh, süresi elli bin yıl olan bir

EŞLER HALİNDE YARATILIŞ

Yeryüzünün bitirdiklerinden, kendi benliklerinden ve daha bilmediklerinden hepsini eşler halinde yaratan çok yücedir.(36: 36)
Ayette geçen "Ezvac" kelimesi "zevc"in çoğuludur ve “çift, eş” anlamlarına gelmektedir. Osmanlıca’da karı-kocanın, zevc-zevce

HER BİRİ BİR YÖRÜNGEDE

Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede yüzüp giderler. (21: 33)
Ayette "her biri" diye çevirdiğimiz kelimenin Arapça’sı "küllü"dür. Bu kelime "hepsi, her biri"

ÇEKİM GÜCÜ VE HAREKET

Hayır o sinenlere yemin ederim. (81:15) Akarak yuvalarına girenlere. (81:16)
Bu ayetlerin anlamlarını daha iyi anlamak için önce ayetlerde geçen kelimelerin Arapça anlamlarını inceleyelim. 15. ayette "sinenler"

VURUŞLU YILDIZ

Ve Evren’e ve Vuruşlu’ya (Tarık’a) (86:1) Vuruşlu (Tarık) nedir kavrayabilir misin? (86:2) O delici yıldızdır. (86:3)
Kuran'ın 86. suresinin adı Tarık’tır. Tarık "tark" kökünden türeyen bir kelimedir. Kelimenin aslı

ATOM VE ATOMUN PARÇACIKLARI

Ne göklerde, ne yerde zerre ağırlığınca bir şey O’ndan (Allah’tan) gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü de, daha büyüğü de, istisnasız olarak hepsi muhakkak apaçık bir kitaptadır. (34:3)
"Zerre"

EVRENDEKİ MÜKEMMEL YÖRÜNGELER

Özenle oluşturulmuş yollara(yörüngelere) sahip Evren’e (Göğe) andolsun. (51:7)
Ayette özenle oluşturulmuş yollar diye çevirdiğimiz ifadenin Arapçası "zatul hubuk"tur. Bu kelimenin kökleri sağlamlığı, sanat eseri olacak şekilde güzelce oluşturulmayı

KARADELİKLER: BÜYÜK BİR YEMİN

Hayır, yıldızların düştükleri yere (mevkilerine) yemin ederim. (56:75) Eğer bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir.(56:76) 75. ayette yıldızların "düştükleri yer" diye tercüme ettiğimiz ifadenin Arapçası "mevki" kelimesidir.