Wednesday 03 June 2020

ČOVJEK I ZAGAĐENJE OKOLINE

Čovjek plaća cijenu štete koju stoljećima nanosi okolini i prirodi. Oni koji, svojim individualnim ambicijama, željom za većom zaradom, ljenošću, neodgovornošću, prirodi nanose štetu, gube iz vida da su i sami dio te prirode i činjenicu da će se posljedice […]

Continue Reading...

NEPODNOŠLJIVA POTEŠKOĆA UZDIZANJA U NEBO

U ovom ajetu se osoba, koja iz određenih razloga osjeća umor i tegobu u srcu, uspoređuje sa osobom koja se uzdiže prema nebu i koja zbog toga osjeća

NASTAJANJE NAFTE

Riječ koju smo u navedenom ajetu preveli sa ''bujica'' jeste arapska riječ ''gusaen''. A riječ, koju smo preveli sa ''tamna'' u Kur'anu se spominje kao ''ehva''.

I koji čini

PORUKA ZEMLJOTRESA I TEŠKI TERET

Arapska riječ ''zilzal'' znači ''zemljotres, potres''. Gornji ajeti citirani su iz sure ''Az-Zilzal''. Općeprihvatljivo i ispravno mišljenje je da ova sura govori o zemljotresu koji će se desiti

PUKOTINE NA ZEMLJI

U ajetu prije ovog (86:11), Kur'an nas upućuje na osobinu neba da vraća i odbija određene negativne silnice i tako upozorava na pojave koje ljudi prije 1400

PLANINE POPUT STUBOVA

Planine se spominju u mnogim kur'anskim ajetima. Jedan od njih je i citirani ajet u kome se planine uspoređuju sa stubovima. Nadnaravnu dimenziju ove usporedbe možemo shvatiti jedino

TAMA I UNUTARNJI TALASI U MORIMA

Izrada prve podmornice datira iz XVII stoljeću. Prvu podmornicu napravio je, 1620. godine, Cornelis Drebber. Nakon toga podmornice su se veoma brzo razvijale i 1954. godine napravljena je

BARIJERA IZMEĐU MORA

Francuski naučnik poznat po podmorskim istraživnajima, kapetan Jacques Cousteau, je, na kraju istraživanja vedene barijere, rekao sljedeće:

Pustio je dva mora da se dodiruju, između njih je pregrada i

PODZEMNE VODE I KRUŽENJE VODE U PRIRODI

Kur'anski ajeti koji govore o padavinama i mjestu vode u našim životima, daju nam sasvim ispravna saznanja. Da živimo u nekom drugom povijesnom razdoblju, ova saznanja možda ne

KAKO OBLACI PRAVE KIŠU

Voda znači život. Najveći dio ove temeljne potrebe svih živih bića je u permanentnom mijenjanju mjesta i stanja. Ovaj neprestani sistem mijenjanja zove se hidrološki ciklus ili proces