Wednesday 03 June 2020

FARKINA VARMASAK DA DÜNYA DÖNÜYOR

Dağları görürsün de onları durgun sanırsın, oysa onlar bulutların hareketi gibi hareket etmektedirler. Bu her şeyi sapasağlam, mükemmel yapan Allah’ın sanatıdır. Gerçekten O yaptıklarınızdan haberdardır.(27:88) Yeryüzünün en sabit görünümlü, şekli dağlardır. Dağların ulaşılmazlığı fikri, bazı ilkel zihniyetlerin çok tanrılı inançlarda, […]

Continue Reading...

AY’A GİDİŞ

Ve dolunay haline geldiği zaman Ay(84:18) Siz gerçekten tabakadan tabakaya binip geçeceksiniz(84:19) Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar. (84:20)
Birçoğumuzun hafıza kayıtlarında Ay, unutulmaz

DÜNYA’NIN VE UZAY’IN ÇAPLARI

Ey cinler ve insanlar topluluğu! Göklerin ve yeryüzünün çaplarını aşıp geçmeye gücünüz yetiyorsa aşıp geçin. Ancak üstün bir güçle geçebilirsiniz. (55:33)
Ayette "çapları" diye çevirdiğimiz kelimenin Arapça’sı "aktar"

DÜNYANIN GEOİT ŞEKLİ

Ve yeryüzünü de yayıp yuvarlattı. (79:30)
Ayetin Arapça’sında geçen "dahv" kelimesinin köklerinden türetilen kelimeler "yuvarlaklık" ifade etmekte, "devekuşu yumurtası" gibi anlamlara gelmektedir. Bu yüzden yukarıdaki ayeti "Yeryüzüne devekuşu

DİREKSİZ YÜKSELMİŞ GÖKYÜZÜ

Allah, şu gördüğünüz gökleri direksiz yükseltendir… (13:2)
Kuran’ın, Peygamberimiz dönemindeki bilgi seviyesiyle söylenmesi mümkün olmayan bilimsel gerçekleri söylemesi, mucizevi yönlerinden biridir. Bu kitabımızda bu tip mucizeleri göstermeye çalışırken,

GÖĞÜN GERİ ÇEVİRDİKLERİ

 

Ve O geri çeviren gök, (86: 11)
Ayetin Arapça’sında geçen "reci" kelimesi "geri çevirmek,döndürmek" anlamlarına gelmektedir. Dünyamız'daki yaşamın oluşması için olmazsa olmaz şartlardan biri yağmurun yağmasıdır. Güneş’in ışınlarının

GÖKYÜZÜ KORUNMUŞTUR

Ve gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise bunun delillerinden yüz çeviriyorlar. (21: 32)
Atmosferimiz gözle görmediğimiz gazlardan oluşmuş, 10 bin km’ye varan kalınlıkta şeffaf bir kabuktur. Uzay’dan

YERYÜZÜNÜN TABAKALARI

Allah yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yaratandır. Emir bunların arasında sürekli iner ki Allah’ın her şeye gücünün yettiğini ve Allah’ın bilgisiyle her şeyi kuşattığını bilesiniz.

AY’IN YÖRÜNGESİ VE GÜNEŞ’İ İZLEMESİ

Ay’a da bir takım evrelerle ölçü biçtik. Nitekim o eski ve eğri hurma dalı gibi döner. (36: 39)
Ay, Dünya etrafındaki eliptik dolanımını 27 gün, 7 saat, 43

GÜNEŞ DE AKIP GİTMEKTEDİR

Güneş de bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu Üstün Olan ve Bilen’in takdiridir. (36: 38)

Tarihin çok uzun bir döneminde insanlar Dünya’yı sabit, Güneş’i ise Dünya’nın etrafında