Tuesday 02 June 2020

Denge ve aşırılık

DENGE VE AŞIRILIK

Kuran’da “denge-terazi (mizan)” kelimesi tüm türevleriyle 23 kez geçmektedir. “Aşırılık” Kuran’da olmaması gereken bir davranış olarak sunulur ve “denge” durumunun bozulmasını ifade eder. “Aşırılık-israf (israf)” kelimesinin tüm türevleri de Kuran’da eşit şekilde; 23 kez geçmektedir. İki kelimenin geçtiği ayetler şöyledir: […]

Continue Reading...
Üflemek ve sur

ÜFLEMEK VE SUR

Kuran'da "sur"a iki defa "üfleneceğini" öğreniyoruz. (39-Zümer Suresi 68). Bu "üflenişler"den  birincisi Evren'in sonunun başlangıcını, bu "üflenişler"den ikincisi ise insanların diriltilmesinin başlangıcını ilan eder. Kuran'da "sur" kelimesi 10

Yemek ve ürün

YEMEK VE ÜRÜN

Kuran'da "yemek (taam)" kelimesi tüm türevleriyle beraber 48 defa yer almaktadır. "Ürünlerin" yemeğimizde önemli bir yer tuttuğunu hepimiz biliriz. "Ürün (semerat)" kelimesinin tüm türevleriyse "yemek" kelimesinin yarısı kadar;

Uydurma ve iftira

UYDURMA VE İFTİRA

Kuran'da "uydurma-yalan (fara)" kelimesi tüm türevleriyle 60 defa geçer, bu kelimeye çok yakın anlamda kullanılan "iftira (afak)" kelimesinin tüm türevleri ise bunun yarısı kadar, 30 defa geçmektedir. Bu

Affetme ve ceza

AFFETME VE CEZA

Kuran'da "affetme (ğafr)" kelimesinin tüm türevleri 234 defa geçmektedir. Yapılanların karşılığının hem mükâfat, hem de ceza olarak verilmesi için kullanılan "ceza" kelimesinin tüm türevleri ise 117 defa geçmektedir.

Konuşma ve hitab

KONUŞMA VE HİTAP

Kuran'da "konuşma (nutuk)" kelimesi tüm türevleriyle 12 kez geçmektedir. Bu kelimeye anlam açısından yakın olan "hitap- seslenme (hitap)" kelimesi de tüm türevleriyle 12 kez geçmektedir. Bu kelimelerin geçtiği

Şükür ve Az

ŞÜKÜR VE AZ

Kuran'da "şükredenler"in "az" olduğu söylenir. Kuran metni açısından "şükür (şukur)" ve "az (kalil)" kavramları arasında bir ilişkinin varolduğu görülmektedir. Kuran boyunca bu iki ifadenin tüm türevleri eşit şekilde

UYARI VE KORKU

Kuran'da Peygamberimiz'in uyarma ve korkutma vazifeleri olduğunu görüyoruz. Başta uyarılan ve ahirette arzu etmeyeceği sonuçlarla karşılaşacağından korkutulan insan, bu öğütleri dinlerse kârlı çıkar. Bu birbirleriyle alakalı iki kelime

Çift ve tek sayılar

ÇİFT VE TEK SAYILAR

Ve çift ve tek (89:3)

Gördüğünüz gibi Kuran’ın 89. suresinin 3. ayeti "Çift’e ve Tek’e" dikkat çekmiştir. Daha önce söylediğimiz gibi Arapça’da başa getirilen "Ve"

GÜN KELİMESİNİN TÜREVLERİ

“Gün (yevm)” kelimesinin Kuran’da tekil olarak 365 kez, çoğul olarak 30 kez geçtiğini gördük. “Gün” kelimesinin bütün türevleriyle kullanımı ise 475 kezdir. Yani “gün” kelimesinin tekil, çoğul