Sunday 31 May 2020

Adem ve İsa

ADEM VE İSA

Kuran’da 3- Ali İmran Suresi 59. ayette Hz. Adem ile Hz. İsa arasında bir benzetme yapılır. Kuran’da hiçbir Peygamber hakkında bu tarz bir benzetme yapılmamıştır. Peki, bu Peygamberlerin ismi Kuran’da kaçar kez geçer? Tam 25’er kez, birbirine eşit olarak. İki […]

Continue Reading...
Sarhoş ediciler, kumar, dikili putlar, fal okları ve kirlilik, şeytan işi

SARHOŞ EDİCİLER, KUMAR, DİKİLİ PUTLAR, FAL OKLARI VE KİRLİLİK, ŞEYTAN İŞİ

Kuran’ın 5-Maide Suresi 90. ayetinde 1- Sarhoş Ediciler (hamr), 2- Kumar (meysir), 3- Dikili Putlar (ensab), 4- Fal Okları’ndan (Ezlam) önce bahsedilir, sonra bu bahsedilenler iki sıfatla nitelendirilir:

Yaratılış aşamaları ve insan

YARATILIŞIN AŞAMALARI VE İNSAN

Kuran’da 40-Mümin Suresi 67. ayette ve 23-Müminun Suresi 14. ayette insanın yaratılışında geçirdiği aşamalar anlatılır. İnsanın doğuma kadar geçirdiği aşamaları şöylece 6 maddede toplayabiliriz: 1- Toprak, 2- Damlacık

YAKIN VE UZAK

Kuran’da birbiriyle ilişkileri açık olan "yakın (zulfa)" ve "uzak (azal)" kavramları, bütün türevleriyle beraber birbirlerine eşit olarak 10'ar defa geçmektedirler. Bu kelimelerin geçtiği iki örnek ayet şöyledir:

Cennet takva

Kötülük ve Çok

KÖTÜLÜK VE ÇOK

Kuran'da insanların birçoğunun kötü işler yaptığını görüyoruz. "Kötülük (sea)" ve "çok (kesir)" kelimelerinin her ikisinin tüm türevleri 167'şer defa geçmektedir. Kuran'da önceden kitap verilenlerden "çoğunun (kesir)" "kötü(sea)" işler

Hastalık

HASTALIK VE EZİYET

"Hastalık (marada)" insanlara sıkıntı veren bir "eziyet-rahatsızlık (eza)" kaynağıdır. Kuran'da, birbirleriyle ilişkili bu iki kelimenin tüm türevleri eşit olarak 24'er kez geçmektedir. Bu iki kelimenin geçtiği iki ayet

OKUMAK VE SIĞINMAK

Kuran okumaya başlarken "Euzu Billahimin eşşeytanirracim" diye başlandığını hepimiz biliriz. Bunun nedeni 16-Nahl Suresi 98. ayette bunun söylenmiş olmasıdır. Bu ayette geçen "sığınma (euzu)" kelimesiyle, bu ayette geçen

AKIL SAHİPLERİ VE DELİ

Kuran boyunca “akıl sahipleri (el-albab)” ifadesi 16 kez geçer. Bu keleminin zıt anlamını ifade eden “deli (mecnun/cinnet)” ifadesi de tam olarak aynı sayıda yani 16 kez geçer. Bu

GÜNEŞ, GÖLGE, DOĞU-BATI VE BİR IŞIK

"Güneş" ile "gölge" arasında hepimizin bildiği gibi bir ilişki vardır. Üstelik Kuran'da bu ilişkiye dikkat çekilir. Kuran'da birbiriyle ilişkili "Güneş(Şems)" ve "gölge-karanlık (zalle)" kelimelerinin tüm türevleri; birbirleriyle eşit

Yetişmek, ulaşmak, erişmek

YETİŞMEK, ULAŞMAK VE ERİŞMEK

Kuran'da birbirine yakın anlamlı olarak geçen "yetişmek (derake)", "ulaşmak (naal)" ve "erişmek (vasıl)" kelimelerinin tüm türevleri 12'şer defa geçmektedir. Bu kelimelerin geçtiği örnek ayetler şöyledir:

Her nerede olursanız olun