Wednesday 03 June 2020

MILYAKET Û ŞEYTAN

  Hûn ji gelek mirovan bipirsin ku gava “milyaket” tê gotin çit ê aqilê we, bersiva qismek mezin dê “şeytan” be. Aha hemû muştaqên van peyvan di Qur’anê de 88 cara diborin. Formên van peyvan yên herî zêde tê karanîn […]

Continue Reading...

DINYA Û AXİRET

  Di Qur’anê de tê gotin ku dê du jiyanê me çêbin. Ji van ya yekemîn yanî ya bidawî jiyana “dinyayê” ye, digel ya din yanî ya bêdawî jiyana

SUREYA MOZA HINGIV TÊ VEGOTIN

Di Qur’anê de em dibin govan ku şikleke ji hemû ajalê din taybettir behsa “moza hingiv (nahl)” tê kirin. (Beşa yekemîn ya pirtûkê em li ser vê mijarê

NUMAREYA ATOMA HÊSIN Û İZOTOPÊN WÊ

Ewil em ayeta behsa girîngî û taybetiya “hêsin” dike, lêkolin:  

Sondbe ku Me qasidên xwe bi palpiştên eşkere re rêkirin û li rex wan Me pirtûk

RÊJEYA BEHR Û BEJÊ

Peyva “bej (el-berr)” di Qur’anê de 12 caran dibore. Pêşmiqabilê vê peyva “behr (el-bahr)” 32 caran hatiye dubare kirin (İfadeya el-bahr, mîna behran gol, çem û avên manendê

DİROKA ÇÛYİNA HEYVÊ

Di qisma ewil ya pirtûka xwe de me îfadeyên di Qur’anê de diborin yên der heqê çûyîna Heyvê lêkolan. Ji van îfadeyan yê herî girîng yek jî Sureya

HEYV (BEŞÊN SALÊ)

Di Qur’anê de Heyva asîmana wek peyvek cuda “Qemer”, digel peyva beşên salê îfade dike “hevy” jî wek “şehr” hatiye karanîn. Gelek zimanan de ev bi vî

HEYV (PEYKA DINYAYÊ)

Wek peyka Dinyayê peyva “Heyv (Qamer), hemû muştaqên xwe re di Qur’anê de 27 cara dibore. Ev hejmar, hinge gera elîptîk ya Heyvê li dora Dinyayê ye. Di

SAL

Di Qur’anê de hemû muştaqên (sal, salan) peywa “sal”ê 19 cara diborin. Demê salnameya girêdayê Tavê û salnameya girêdayê Heyvê ji ber salên zêde muhtacê sererast kirinê ye.

ROJAN

Di Qurânê de şêweya karanîna peyva “ roj ”ê mucîzeviye. Karanînên peyva rojê yên tekane 365 cara biborê jî, karanînên peyva rojê yên pirjimar ( eyyam, yevmeyn )