Wednesday 03 June 2020

DI SÊ TARIYAN DE XULQİN

We di zikên dayikên we de sê tariyan de ji xulqekî borandina xulqek din re diafirîne. 39- Sureye Zumer 6 Cenîna di zikê dayikê de heyberek zêde hestyar e. Ger cenîn ne xwediyê parêztinek taybet bûya; germ, sar, guherînên germiyê, […]

Continue Reading...

PÊKHATINA HESTIYAN Û BI GOŞT RE RAPÊÇANDINA WAN

Paşê Me ew dilop veguherand tiştek galeqandî xwe digire.

Paşê tişta daleqandî xwe digire, Me kir halê parçeyê goştê yek parî.

Paşê parçeyê goştê

PARÇEYÊ GOŞT YÊ YEK PARİ

Paşê Me ew dilop veguherand tişta daleqandî xwe digere.

Paşê tişta daleqandî xwe digere Me kir halê parçeyê goşt yê yek parî.

23- Sureya

RAWESTA DI DİWARÊ MALZAROKÊ DE DALEQANDİ

13- Paşê Me ew cihê biryareke qayîm anî halê dilopekî.

14- Paşê Me ew dilop vegugerand tiştek daleqandî were girtin.

23- Sureya Mu’mînûnê 13-14

JI PUXTEYEKİ XULQ Û ZAYENDA ZAROKÊ

Paşê nîjada wî ji puxteya avek ji rêzê derxist holê.

32- Sureya Secdeyê 8

  Rupelên pêş me dît bal tê kişandin li ser ji puxteya axê

MENİ TÊKELEK E

Rastî jî Me mirov ji dilopek ava bitêkel afirand.

Em wî diceribênin. Ji ber vê Me ew kir kesek dibîne û dibihise.

76- Sureye