Wednesday 03 June 2020

JETOJMË NË NJË GJITHËSI QË VAZHDIMISHT ZGJEROHET

Ata të cilët e mohojnë se Kurani është zbritur nga Allahu, thonë se Pejgamberi e ka trilluar Kuranin. Mirë, por si do e sqarojnë se Muhammedi a.s. është i vetmi njeri që në historinë e botës, qysh para viteve 1900-ta […]

Continue Reading...

AVENTURA QË FILLON PREJ NJË PIKE TË VETME

A nuk e dinë ata, të cilët nuk besuan se qiejt e toka ishin të ngjitura, e Ne i ndamë ato të dyja dhe ujin e bëmë bazë

RELATIVITETI I KOHËS U SHPJEGUA PARA 1400 VITEVE

Ai është që udhëheq çështjen (e të gjitha krijesave) prej qiellit në tokë, pastaj ajo (çështja) ngrihet te Ai në një ditë që sipas llogarisë suaj është sa

KRIJIM I MËNYRËS ÇIFTE

I pastër nga të metat është Ai që krijoi të gjitha llojet (çiftet) nga çka mban toka, nga vetë ata dhe nga çka ata nuk dinë.

ÇDO NJËRA NË NJË TRAJEKTORE – ORBITE

Ai është që krijoi natën e ditën, diellin e hënën dhe secili prej tyre noton në orbitë.

YLL ME TROKITJE

Pasha qiellin dhe yllin ndriçues (të natës)! E ku e di ti se çka është tariku - trokitësi? Ai është ylli që shpon (errësirën me dritë).

ATOMI DHE COPËZATE TIJ

Atij nuk mund t’i fshihet as në qiej e as në tokë sendi sa grimca, e as më i vogël, e as më i madh, vetëm se janë

VRIMAT E ZEZA: NJË BETIM I MADH

Betohem në shuarjen (perëndimin) e yjeve. E ai është betim i madh, sikur ta dini!                                               Surja – Vakia`h – 75 -76   Shprehja”vendi që kanë rënë”e që  në ajetin 75 e

JEMI KRIJUAR PREJ ASGJËJE

JEMI KRIJUAR PREJ ASGJËJE Ai është shpikës i qiejve e i tokës (pa kurrfarë modeli të mëparshëm) e kur dëshiron diçka, ai vetëm i thotë: “Bëhu!” në atë

FAZA E GAZIT E GJITHËSISË

Para se të kalojmë në shprehjen e këtij ajeti të mrekullueshëm sëpari të tregojmë disa pika në lidhje me përkthimin e këtij ajeti. Në fillim të ajetit fjala