Wednesday 03 June 2020

Baraj

ARKEOLOJİYE DAYANAN MUCİZELER VE SEBE TOPLUMU

  Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler ?(12:109) Kitabımızda en çok doğa bilimleri alanında gözlemlenen Kuran mucizelerine yer verdik. Bundan önceki üç bölümü, Kuran’ın, indiği dönemde herhangi bir felsefi birikim bulunmamasına rağmen felsefe alanında incelenen […]

Continue Reading...

İNCİL’DEN İŞARETLER

Ey Kutsal Kitab’ın bağlıları! Kitabın gizlediğiniz birçok bölümünü size açıklayan ve birçoğunu açıklamadan geçiveren elçimiz size geldi! Gerçekten size Allah’tan bir ışık ve apaçık bir kitap geldi.

ROMALILAR’IN GALİBİYETİ VE MEKKE’NİN FETHİ

Romalılar yenilgiye uğradılar.(30:2) Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinin ardından yeneceklerdir.(30:3) Üç ile dokuz yıl içinde. Bundan önce de, sonra da emir Allah’ındır. O gün

TEVRAT’TAN-ESKİ AHİT’TEN İŞARETLER

 

Kendilerine kitap verdiklerimiz, O’nu, çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü bilmelerine rağmen gerçeği gizlerler.(2:146)

  Kitabımızın bu bölümünde Eski Ahit’te Peygamberimize, Peygamberimiz’in

MISIR BULGULARINDAKİ VE FİRAVUN’UN CESEDİNDEKİ DELİLLER

Musa dedi ki: "Ey Firavun! Gerçekten de ben Alemlerin Efendisinden bir elçiyim" (7:104)

Dediler ki: "Melikin (hükümdarın) su tasını kaybettik..." (12:72)

  [caption id="attachment_4480" align="alignleft" width="267" caption="Yusuf