Prof. Dr. Maurice Bucaille

This post is also available in: German, Albanian, Arabic, Bosnian, Kurdish, Turkish

Prof. Dr. Maurice Bucaille

Prof. Dr. Maurice Bucaille, Kuran’ın, Firavun’un cesedinin ileride bulunacağını söyleyen ayetindeki mucizeye, kitaplarında dikkat çekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *