The Quran: Unchallengeable Miracle
Hakkında

Hakkında

İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu, Kuran’ın; Allah’ın insanlığa gönderdiği mesaj olduğunun ispatlanmasını, en iyi şekilde anlaşılmasını, anlatılmasını ve yaşanmasına katkıda bulunmayı hedeflemiş bir gruptur. Bunu yaparken Kuran ile ilgili ortaya atılmaya çalışılan şüphelere cevap vermeyi ve İslam dinine sokulmuş Kuran’a aykırı uydurmaları tespit etmeyi de vazifeleri kabul etmektedirler. Bu grup ilahiyat, sosyoloji, felsefe ve mühendislik gibi farklı alanlarda çalışan akademisyenler ve entelektüellerden oluşmaktadır. Hiçbir cemaat ve dini grupla bir bağlantıları bulunmamakta; mezhep ve grup ayrımı yapmadan tüm Müslümanlar arasında barışın, hoşgörünün ve birliğin olmasını arzu etmektedirler.  Kitap ve makale çalışmaları, internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla görüşlerini yaymaya çalışmaktadırlar. Tüm bu faaliyetlerde maddi ve manevi bir çıkar elde etmeme en temel prensiplerindendir.

İnternet Siteleri

www.mucizeler.com

www.kurandakidin.com

www.diniyazilar.com

www.kurandakidualar.com

 

Sosyal Medya Adresleri

https://www.facebook.com/kuranarastirmalarigrubu

https://www.facebook.com/diniyazilar

https://twitter.com/#!/KuranArastirma

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *